Máy sản xuất gạch không nung cao cấp thương hiệu Qunfeng Thành phẩm tại các dự án do VinTech cung cấp

Giới thiệu

Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần VinTech Việt Nam đã có những bước phát triển không ngừng trong việc tư vấn, hỗ trợ và cung cấp chuyển giao các loại công nghệ sản xuất Vật liệu xây dựng mới cho doanh nghiệp trên cả nước.

02/10/2013
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017
17/04/2017