Máy sản xuất gạch không nung cao cấp thương hiệu Qunfeng Thành phẩm tại các dự án do VinTech cung cấp
1.Các chính sách của cơ quan nhà nước
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 Quyết định 567 QĐ-TTg Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung" - Ban hành ngày 28/0 Quyết định 567 QĐ-TTg
2 Chỉ thị 10/CT-TTg “Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất nung” - Ban hành ngày 28/04/2012 Chỉ thị 10/CT-TTg
3 Quyết định 567/QĐ-TTg “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020”-Ban hành ngày 28/04/2010 Quyết định 567/QĐ-TTg
4 Thông tư 09/2012/TT-BXD “Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng”-Ban hành ngày 28/11/2012 Thông tư 09/2012/TT-BXD
2.Tài liệu VinTech
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 HỒ SƠ NĂNG LỰC Hồ sơ năng lực Công ty VinTech HỒ SƠ NĂNG LỰC
3.Định mức, tiêu chuẩn
Stt Tên tài liệu Ghi chú Tải về
1 Tiêu chuẩn 6477:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về gạch block bê tong Tiêu chuẩn 6477:2011